Anexa 4

Cerere de intrare īn grup 

Către:

                         Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

 

Direcţia Silvică ______________________

Ocolul silvic ______________________

Date de identificare (sediu, domiciliu, documente de īnregistrare)________________

Date de contact (telefon, fax, e-mail)__________

Amplasamentul pădurii: UAT ___________________

Suprafaţa: ________________________

Amenajament aprobat īn data______________

Posibilitatea şi volumul recoltat din momentul intrării īn vigoare a amenajamentului  __________

Arii protejate existente īn raza pădurii:________________________

Număr angajaţi: _____________________

 

Confirm prin prezenta că am studiat, īnţeles şi sunt de acord cu prevederile standardului de certificare, a manualului de proceduri pentru management forestier si a manualului de grup, precum şi cu celelalte cerinţe specifice procesului de certificare.

Accept efectuarea unei pre-evaluări īnainte de intrarea īn cadrul grupului.

Mă angajez să īndeplinesc toate măsurile ce vor fi stabilite īn urma pre-evaluării şi īnţeleg faptul că aderarea la grup este condiţionată de īndeplinirea acestor cerinţe.

 

Funcţia/Calitatea

Data

Semnătura

 

Această secţiune se completează de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva:

 

Data pre-evaluării:

Neconformităţi: DA/NU

Enumerare neconformităţi (dacă există)

 

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ cererea de intrare īn grup

 

Funcţia

Data

Semnătura