Anexa 4

Cerere de intrare în grup 

Către:

                         Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Direcţia Silvică ______________________

Ocolul silvic ______________________

 

 

Proprietar__________________________

Date de identificare (sediu, domiciliu, documente de înregistrare)________________

Date de contact (telefon, fax, e-mail)__________

Amplasamentul pădurii: UAT ___________________

Suprafaţa: ________________________

Amenajament aprobat în data______________

Posibilitatea şi volumul recoltat din momentul intrării în vigoare a amenajamentului  __________

Arii protejate existente în raza pădurii:________________________

Număr angajaţi: _____________________

 

Confirm prin prezenta că am studiat, înţeles şi sunt de acord cu  intrarea in grup  si cu prevederile standardului de certificare şi cu celelalte cerinţe specifice procesului de certificare.

Accept efectuarea unei pre-evaluări înainte de intrarea în cadrul grupului.

Mă angajez a permite administratorului de fond forestier Ocolului Silvic _______________ să îndeplinesca toate măsurile ce vor fi stabilite în urma pre-evaluării şi înţeleg faptul că aderarea la grup este condiţionată de îndeplinirea acestor cerinţe.

 

Funcţia/Calitatea

Data

Nume prenume

Semnătura