Anexa 5

Cerere de retragerea din grup

 

 

Către:

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

DIRECTIA SILVICA  MARAMURES

 

Unitatrea__________ ___________avind suprafata administrata prin Ocolul Silvic _____________________,  adresa_________________, cod fiscal __________ tel ___________________. reprezentat prin  ___________________. în calitate de ________________________  având următorii indicatori:

 

Suprafaţa: __________________ Ha

Amenajament aprobat în data: __________________

Membru al grupului din data de___________________

 

Doresc retragerea din cadrul Grupului certificat LC, a suprafetei de­­­­­___________ conform anexei (in anexa se descriu ua si suprafata detailata ce se retrage)   din următorul(e) motiv(e):

a.

b.

 

 

 

 

Data retragerii din grup:                                                                      Semnătura: