Anexa 6

 

Scrisoare de comunicare a excluderii din grup

 

 

Către:UNITATEA _______________

Ocolul Silvic ___________________

 

Prin prezenta vă informăm că începând din data de……… sunteţi exclus din grupul………………………………pentru suprafata de  conform anexei …………………..

Decizia a fost luată în urma:

-         neîndeplinirii de către Dvs. a acţiunii (acţiunilor) corective din data …………, ceea ce a dus la neîndeplinirea ...........(se înscrie cerinţa din standard sau din manualul de grup care nu a fost îndeplinită);

-         solicitării Dvs. nr. ______________

 

Vă comunicăm că, începând de la data excluderii nu mai aveţi dreptul de a face uz de certificatul de management forestier lemn controlat şi de calitatea Dvs. de administrator de pădure certificată lemn controlat, de a utiliza mărcile înregistrate FSC şi de a comercializa produse forestiere ca fiind certificate.

Contestarea prezentei decizii se poate face la Comitetul de Decizie Directia Silvica Maramures,str 22 Decembrie ,nr 36,Baia Mare, Maramures  în termen de 10 de zile de la data primirii prezentei.

 

Funcţia

Data

 

Semnătura