REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECTOR GENERAL

DIRECŢIA SILVICA MARAMURES

RESPONSABIL CERTIFICAREA PĂDURILOR

 
Anexa 7 Organigrama grupului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OS n

ŞEF OCOL

RESP CERTIF. PĂD.