Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț

Sediul O.S.Strîmbu Băiuț
    Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț face parte din Direcţia Silvică Maramureş, are sediul în localitatea Strîmbu Băiuţ, se întinde pe o suprafaţă de 12.532 ha (din care de stat 12.480 ha şi în administrare sau pază 52 ha) şi este situat din punct de vedere geografic în bazinul superior al râului Lăpuş, în raza teritorială a comunelor Baiuţ, Lăpuş, Cupşeni şi a oraşului Tg. Lăpuş, într-o zonă caracterizată de munţi joşi şi dealuri.
      Din punct de vedere administrativ ocolul este constituit din trei districte care includ 13 cantoane şi administraza un fond cinegetic.
      Principalele specii forestiere întâlnite în pădurile din cadrul ocolului sunt fagul (79%), molidul (13%), bradul (3%), paltinul de munte (2%), carpenul (2%) și diverse răşinoase (1%).
Pepiniera Deputat, O.S.Strîmbu Băiuț
Exploatare forestieră, O.S.Strîmbu Băiuț

    Arboretele sunt în majoritate de productivitate superioară (63%) şi mijlocie (36%), clasa medie de producţie pe ocol este de II4.
    Posibilitatea anuală a pădurilor este de 68.500 mc din care 78% produse principale, 17% produse secundare și 5% tăieri de conservare. Ponderea cea mai mare o au produsele principale datorită faptului că arboretele exploatabile (cu vârste de peste 120 ani) reprezintă 37% din suprafaţa pădurilor administrate de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ.
    Planul decenal privind regenerările artificiale prevede lucrări de reîmpăduriri pe 229 ha și completări pe 228 ha.
    De asemenea pe raza ocolului există un număr de 7 pepiniere silvice în care se găsesc în medie un număr de 400.000 puieți preponderent de rășinoase și un solar care produce anual circa 100.000 puieți de molid.
    Vânatul este viguros şi sălbatic (cele mai reprezentative specii de pe fondurile cinegetice administrate sunt cerbul carpatin (Cervus elaphus), ursul brun (Ursus arctos), mistreţul (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus capreolus) şi alte specii de interes vânatoresc) purtător de trofee deosebite, selecţionate în special de natură.
    Instalațiile de transport permanente au o lungime totală de 147 km, densitatea fiind de 11,2 m/ha, iar accesibilitatea fondului forestier este de 91%.
Vedere de ansamblu, O.S.Strîmbu Băiuț

    De asemenea din păduri se pot recolta fructe naturale din specii apărute spontan cum ar fi afinul, zmeurul, murul și altele.
    Principalele obiective turistice din zonă sunt reprezentate de Mănăstirea de lemn de pe Rîoaia , amplasată pe vechea vatră a localităţii Lăpuş, Mănăstirea de la Rohia, locul unde a trăit spre sfîrşitul vieţii Nicolae Steinhardt, Peştera cu oase, arie protejată în care s-au identificat urme de vieţuire şi resturi de schelete ale ursului de peşteră, Tăul Negru, arie protejată în care se găsesc specii rare de plante apărute în condiţii specifice, precum şi pârtia de schi de la Cavnic.
    Prin proiectul “Management forestier responsabil pentru dezvoltarea durabilă în ecoregiunea Dunăre – Carpaţi” WWF a inţiat identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare în Maramureş şi s-a certificat FSC în cadrul O.S.Strîmbu Băiuț o suprafață de 10.978,50 ha, fiind în curs de certificare pe lemn controlat o suprafață 1.501,50 ha.
Tăul Negru, O.S.Strîmbu Băiuț

    Au fost identificate cca. 1.535 ha ce conţin ecosisteme forestiere rare, în majoritatea lor păduri seculare, o parte din aceste păduri adăpostind o serie de zone umede (turbării, lacuri, mlaştini etc.) în care s-a conservat o biodiversitate de excepţie.
Tăul lui Burzo, O.S.Strîmbu Băiuț
Punctual se încadrează în această categorie Rezervaţia Tăul Negru şi zona învecinată, Tăul Pleştii, Preluca Bobului, Mlaştinile de la Apa Rece, Arboretele din Văratec şi Cisma.
    Un loc aparte îl ocupa provenienţa de mare valoare a bradului de la Strîmbu Băiuţ care este rezultatul unui genofond deosebit şi a unor condiţii de vegetaţie prielnice, seminţele provenite din rezervaţie fiind căutate atât în ţară cât şi în Europa.

Adresa: Strîmbu Băiuţ nr.224, jud. Maramureș, cod poștal: 437.027
Telefon: +40-262-380.412, +40-372-701.732
Fax: +40-262-380.424
E-mail: osstrimbu@marasilva.ro
Data actualizării: 19.03.2014Vf.Văratec, O.S.Strîmbu Băiuț, Copyright © Ioan Pop Tăul de sub Vf.Văratec, O.S.Strîmbu Băiuț, Copyright © Ioan Pop Tăul Negru, O.S.Strîmbu Băiuț, Copyright © Ioan Pop Preluca Bobului, O.S.Strîmbu Băiuț, Copyright © Ioan Pop Arborete de amestec Poiana Botizei, O.S.Strîmbu Băiuț Floră şi faună, O.S.Strîmbu Băiuț Vedere de ansamblu, O.S.Strîmbu Băiuț Arborete, O.S.Strîmbu Băiuț Vedere de ansamblu, O.S.Strîmbu Băiuț Arborete virgine din pădurile seculare, O.S.Strîmbu Băiuț
Adresa:
Legături:
Site realizat de: