Ocolul Silvic Firiza

Sediul O.S. Firiza
     Ocolul Silvic Firiza este situat în nordul ţării, pe versantul sudic al lanţului muntos vulcanic Oaş-Gutâi în bazinul râului Săsar, afluent de dreapta al râului Someş.
     Este situat în vestul judeţului Maramureş, în raza teritorială a Municipiului Baia Mare, precum şi a cartierelor Firiza şi Blidari.
     Suprafaţa administrată de O.S. Firiza este de 10.174 ha.
     Teritoriul ocolului este situat din punct de vedere fitoclimatic în două etaje de vegetaţie – 59% din suprafaţă în etajul montan–premontan de făgete - FM1+FD4 şi 41% în etajul FD3 - deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete. Altitudinea medie 750m, între 220m - Platoul Baia Mare şi 1307m – Vf. Igniş. Precipitaţii medii anuale 976mm, climatul este temperat umed, cu ierni relativ blânde, temperatura medie anuală 22 grade Celsius.
Solar, pepiniera Valea Borcutului

    Arboretele de productivitate superioară ocupă 28% din suprafaţa pădurilor, cele de productivitate mijlocie 62%, iar cele de productivitate inferioară 10%. Compoziţia speciilor din structura fondului de producţie: 74%Fa 16%Mo 3%Ca 2%Me 2%Go 1%Pam 1%DR 1%DT. Anual se execută 23ha de degajări, 91ha curăţiri, 272ha rărituri.
     Suprafaţa ocolului este încadrată în grupa I funcţională, cu diverse categorii funcţionale, astfel: 1C-păduri de protecţie a surselor de apă - versanţii apelor curgătoare ce alimentează barajul, 3I-păduri situate în zona cu atmosferă slab poluată, 3H-păduri situate în zona cu atmosferă puternic şi mediu poluată, 2A-păduri situate pe versanţi cu panta peste 35G.
     Posibilitatea anuală a pădurilor este de 46.800mc/an.
     Ocolul Silvic Firiza deţine 3,9 ha de pepinieră cu specii forestiere şi ornamentale, cu o producţie de peste 78 mii buc. puieţi forestieri şi peste 39 mii buc. puieţi ornamentali foioase şi răşinoase cu livrare neambalat şi ambalat în ghivece.
Pătrăvăria Firiza

     În cadrul O.S. Firiza îşi desfăşoară activitatea 52 angajaţi din care 31 personal TESA; 2 personal indirect productiv şi 19 personal direct productiv.
     Ocolul este împărţit în 5 unităţi de producţie (U.P. I, III, IV, V, VI), U.P.I găsindu-se în bazinul văilor Borcut, Vl. Roşie, iar celelalte U.P.-uri în bazinul văii Firiza. Toate U.P.-urile au acces direct la şoseaua asfaltată Firiza – Baia Mare respectiv Baia Mare – Satu Mare.
     Toate pădurile sunt situate în raza teritorială a judeţului Maramureş.

Adresa: Tăuţii de Sus, str.Cărămizilor nr.55, jud. Maramureş, cod poştal: 435.103
Telefon: +40-262-213.892, +40-372-710.165
Fax: +40-262-215.350
E-mail: osfiriza@marasilva.ro; osbaiamare@marasilva.ro
Data actualizării: 18.03.2014


Tăul lui Dumitru 1, O.S. Firiza, Copyright © Ioan Pop Vf.Igniş, O.S. Firiza, Copyright © Ioan Pop Tăul lui Dumitru 2, O.S. Firiza, Copyright © Ioan Pop Bazinul Văii Firiza, O.S. Firiza Hrib, O.S. Firiza Impăduriri UP 5 VL.Neagră, O.S. Firiza Pepiniera Blidari, O.S. Firiza Pepinieră cantonală, O.S. Firiza Topliţă UP 4 Blidar, O.S. Firiza
Molidiş în turbărie;, O.S. Firiza, Copyright © Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: