Ocolul Silvic Dragomireşti

Sediul O.S.Dragomireşti
    Localizare geografică: bazinul Văii Iza, pe versanții Munților Țibleș, Munților Lăpușului și Munților Rodnei, precum și în Depresiunea Maramureșului și Valea Izei.
    Altitudine: limitele altitudinale sunt cuprinse între 360 și 1859 m (Vf. Țibleș), media fiind de 900 -1200 m.
    Suprafața ocolului este de: 14.327,4 ha din care fond forestier proprietatea statului 6.635,3 ha, fond forestier în administrare 7.276,1 ha și în pază 416 ha.
    Organizarea: suprafața este arondată în trei districte cu un număr total de 17 cantoane și două fonduri de vânătoare FV 15 Baicu – Ieud si FV 16 Botiza.
    Principalele caracteristici structurale:
 • compoziția (%): 58FA 27MO 3GO 3BR 2SAC 2PAM 1SC 1DR 1DT 2DM
 • clasa de producție medie: 3
 • consistența medie 0.72

    Elemente specifice planurilor de recoltă și cultură:

Pepiniera, O.S.Dragomireşti
 • posibilitatea totală (anuală): 23.124 mc din care produse principale 13.700 mc, produse secundare 3.334 mc (din care rărituri 2.978 mc), igienă 1.253 mc și tăieri de conservare 4.837 mc;
 • lucrări de îngrijire a arboretelor:
  • degajări 25,0 ha/an;
  • curățiri 52,0 ha/an;
  • rărituri 119,0 ha/an;
  • igienă 1.617,8 ha/an.
 • lucrări de regenerare se prevăd în suprafață totală de 285,5 ha/deceniu din care completări 74,2 ha;
 • suprafața inclusă în clasa de regenerare la intrarea în vigoare a amenajamentului (2009) este de 31,7 ha;
 • producerea de puieți forestieri se realizează de pe o suprafață de 1,2 ha (5 pepiniere mici de rășinoase), iar producția medie anuală pe specii se prezintă asfel: brad 60 mii buc., molid 75 mii buc., paltin 30 mii buc.
Tăul Muced, O.S.Dragomireşti, Copyright © Ioan Pop

    Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii: TURBĂRIA “TĂUL MUCED” – 0,2 ha, u.a. 48 din U.P. I Săcel. Pitorescul acestui tinov îl constituie două pâlcuri de pin montan (Pinus migo) prezente pe malul apei. Pe stratul de muşchi se găsesc plante reprezentative: Scheuchzeria palustris, Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Vaccinium myrtillus, Drosera rotundifolia (plantă carnivoră), Listera cordata, Homogyne alpina, Carex goodenowil, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Bazzania trilobata, Sphagnum robustum, S. amblyphyllum, S. magellanicum, S. acutifolium, S. cuspidatum etc.


Adresa: Dragomirești,str. 1 Decembrie 1918,nr. 134,jud.Maramureș,cod poștal:437.140
Telefon: +40-262-337.080, +40-262-337.030, +40-372-701.706
Fax: +40-262-337.080
E-mail: osdragomiresti@marasilva.ro
Data actualizării: 30.11.2010Pepinieră, O.S.Dragomireşti Pepinieră, O.S.Dragomireşti Reconstrucție ecologică Halda -II-109E. O.S.Dragomireşti Pepinieră, O.S.Dragomireşti Pepinieră, O.S.Dragomireşti Pepinieră, O.S.Dragomireşti Zâmbru, O.S.Dragomireşi Cascada Repedea, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Piatra Băiţei, Baia Borşa, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Larice, Pasul Prislop, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Larice, Pasul Prislop, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capre negre, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capre negre, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capre negre, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capre negre, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © 2009 A.P.N.M.R. Marmota, O.S.Dragomireşi Floare de colţ, O.S.Dragomireşi Cocoş de munte, O.S.Dragomireşi Vf.Pietrosu văzut dinspre Borşa, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Vf.Buhăiescu Mare şi Vf.Pietrosu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop M-ţii Rodnei, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Pârtia de schi Borşa, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Pietrosu Rodnei din Culmea Moiseiului, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Pasul Prislop, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop M-ţii Rodnei de pe Vf.Hudieş, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop M-ţii Rodnei, Căldarea glaciară Buhăiescu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Creasta Rodnei, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Creasta Rodnei, văzut de pe Vf.Pietrosu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Capre negre, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Capră neagră, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Cai în Podu Cailor, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Borcutul Vinişor, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ioan Pop Împăduriri, O.S.Dragomireşi, Copyright © Mihai Leşan Lacul Știol, O.S.Dragomireşi, Copyright © Mihai Leşan Rododendron, O.S.Dragomireşi, Copyright © Mihai Leşan Lacul Știol, O.S.Dragomireşi, Copyright © Mihai Leşan Marmotă, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmotă, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmotă, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmotă, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmote, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmote, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmote, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmote, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmote, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Marmotă, O.S.Dragomireşi, Copyright © A.P.N.M.R. Cascada Cailor, O.S.Dragomireşi, Copyright © Mihai Leşan Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşi Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşi Cocoş de munte, O.S.Dragomireşi Tăul Iezer, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Tăul Iezer, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Tăurile Buhăiescu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Unul din Tăurile Buhăiescu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Unul din Tăurile Buhăiescu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Cascada de sub Tăurile Buhăiescu, O.S.Dragomireşi, Copyright © Ștefan Wrabeli Vf.Buhăiescu Mare, O.S.Dragomireşi, Copyright © Stefan Wrabeli Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Găinuşă de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013 Cocoş de mesteacăn, O.S.Dragomireşti, 2013
Adresa:
Legături:
Site realizat de: