Ocolul Silvic Vişeu

Sediul O.S. Vişeu
1. Amplasare geografică, limite teritoriale.

    În peisajul geografic al Ocolului Silvic Vişeu se distinge o zonă muntoasă, foarte bine reprezentată de către Munţii Maramureşului şi o zonă depresionară reprezentată de Depresiunea Maramureşului. Gradul de antropizare al regiunii este ridicat în Depresiunea Maramureşului şi în Munţii Maramureşului în apropierea oraşului Vişeu de Sus, stăveche aşezare din secolul XIV care face parte, împreună cu Vişeu de Jos din cnezatul de Vale al Bogdăneştilor („terris seu possessionibus Bogdan Voywode”).
    Golurile de munte sunt, cu mici excepţii, generate antropic pentru extinderea păşunatului.
    Unităţile de producţie sunt omogene sub raportul cadrului geografic, cuprinzănd masive păduroase bine încheiate, cu excepţia U.P.I Valea Vinului, U.P.X Vişeu, UP I Borşa, UP II Cisla şi UP III Vinişoru unde pădurile sunt puternic fragmentate (fostele păduri țărănești).

Casa de vânătoare Făna, O.S. Vişeu

    În limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Vişeu, sub raport geomorfologic se disting două mari unităţi de relief şi anume: Munţii Maramureşului şi Depresiunea Maramureşului, ambele componente ale Carpaţilor Maramureşului şi Bucovinei din Carpaţii Orientali.
    Munţii Maramureşului ocupă întreg spaţiul de pe dreapta Vişeului până la graniţa ţării cu Ucraina. Puternica fragmentare a masivului individualizează între principalii afluenţi ai Vişeului cinci culmi alungite, două dintre acestea constituind limitele teritoriale ale ocolului şi anume: în partea de nord Pietrosu - Bardău ce separă bazinul Vaserului de cel al Ruscovei şi în partea de sud Toroiaga – Jupania ce separă acelaşi bazin al Vaserului de cel al Cislei (Ţâsla). Pe aliniamentul primei culmi se disting înălţimile : Pietrosu (1850m), Bardău (1654m), Băiţa (1687m), Muncelul Popii (1429m), Zănoaga (1333m), Preluca (1030m), Scărişoara (1096m).
Repopulare cu păstrăv - 2010, O.S. Vişeu
Cerb la Piatra Arsă - 2010, O.S. Vişeu
Cea de-a doua culme este conturată de înălţimi mai mari între care se disting : Jupania (1772m), Prislopul Cataramei (1644m), Piciorul caprei (1805m), Toroiaga (1912m), Jneapănul (1222m), Bitigiul (1290m). Limita cu bazinul Ceremuşului este înscrisă pe aliniamentul Şuligu(1683m), Lăstun (1642m), Comanul(1720m), înălţimi situate pe graniţa de nord a ţării.
    Depresiunea Maramureşului este reprezentată aici prin Dealurile Maramureşului, Glacisul Vişeului şi Valea Vişeului.
    Dealurile Maramureşului (Culmea Vişeului) se prezintă sub forma unei dorsale ce separă bazinele Izei şi Vişeului. În teritorilul ocolului este cuprinsă culmea Bocicoel cu grad mare de frământare, altitudini mari, între care se disting Vârful lui Dan (1030m), Vârful Măgurii (745m) şi Vârful Zâmbrului (850m).

2. Principalii indicatori ai fondului forestier.


    Suprafața fondului forestier administrat este de 31.170 ha, din care fond forestier de stat – 25.120 ha, suprafața administrată prin contracte de pază cu persoane fizice - 543 ha, suprafața administrată prin contracte de pază cu persoane juridice - 2.437 ha şi cu contract de administrare - 3.070 ha. Aceasta suprafață este arondată în 5 districte şi 27 cantoane şi 2 fonduri de vânătoare.
    Suprafața fondului forestier de stat a O.S.Vişeu a crescut prin desfințarea O.S.Borşa şi preluarea suprafeței din UP I Borşa, UP II Cisla şi UP III Vinişoru.
    Din suprafața totală de fond forestier de stat administrată - 18.693 ha este certificată FSC iar suprafața de 6.427 ha este în procedura de certificare ca lemn controlat.
    Suprafața inițială a fondului forestier O.S.Vișeu a fost de 35.695 ha din care au fost retrocedate potrivit legilor fondului funciar până în prezent 12.010 ha. (Composesoratul Vișeu, Consiliul Local Vișeu de Sus, Consiliul Local Vișeu de Jos, Consiliul local Moisei, Biserici, 1.475,48 ha – persoanelor fizice). În momentul de față sunt în curs de retrocedare (validate la Comisia Județeană Maramureș) aproximativ 3.000 ha potrivit Legii 247/2005.
    Procentul de împădurire al Ocolului Silvic Vișeu este de 97.9% (suprafața împădurită este de 24.601 ha, iar 519 ha reprezintă alte terenuri cum ar fi : pepiniere, terenuri ce servesc nevoilor de producție, terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră, terenuri afectate împăduririi, terenuri neproductive).
    Compoziția pe principalele specii este : 75%MO2%BR19%FA1%PAM1%DT1%DM.
    Structura pe clase de vârstă se prezintă astfel : 12%I (1-20ani), 20%II (21-40ani), 21%III (41-60ani), 14%IV( 61-80ani) 10%V (81-100ani) și 23% (101-120 si peste).
    Ponderea celor două grupe funcițonale este de 97% grupa I și de 3% grupa a II– a.
Semănătură - Pepiniera Brac, O.S. Vişeu

    Posibilitatea totală (deceniu) de recoltare de material lemnos este de 797.547 mc, din care produse principale 506.500 mc, produse secundare 223.505 mc și produse de igienă 67.542 mc.
    Suprafața totală a pepinierelor este de 2 ha și 3 ari de solar.
    Lucrări de îngrijire: degajări 112 ha/an; curățiri 72 ha/an; rărituri 580 ha/an.
    Principala cale de acces la O.S.Vișeu este calea ferată forestieră în lungime totală de 42 km ceea ce reprezintă o accesibilitate a zonei de 24%, iar drumurile ferestiere accesibilizează zona în proporție de 60%.

Adresa: Vișeu de Sus, str. 1 Mai nr.21, jud. Maramureș, cod poștal: 435.700
Telefon: +40-262-353.941
Fax: +40-262-352.787
E-mail: osviseu@marasilva.ro
Data actualizării: 19.03.2014


Trenul la Botizu, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Valea Vaser km 12, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Valea Scradei, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Tren de lucru, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Cozia, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Valea Vaser km 8, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Tren cu excursioniști, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Alimentarea locomotivei cu apă, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Tren de lucru, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Tren de lucru, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Locomotiva Cozia 2, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Locomotiva Cozia 2, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Urcatul oilor la munte, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Locomotiva Elveția la podul Novăț, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Valea Babei, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Vifleam la Vișeu, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Crăciunul la Vișeu, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Intrarea în tunel Botizu, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Obârșia văii Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Transport bușteni, Vl.Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Vl.Vaser din elicopter, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Confluența văilor Vaser si Vișeu, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Transport bușteni, Vl.Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Flori de colț, O.S.Vișeu, PNMM Copyright © Petrică Vanț Borcutul Vinişor, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop
Bisericuța de lemn  Sf.Elisabeta de la Făina, Vl.Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop Vl.Novicior, Vl.Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop La Spaima, Vl.Vaser, O.S.Vișeu, Copyright © Ioan Pop
Tunel Botizu, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Locomotiva Măriuța, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Locomotiva Elveția la ieșirea din tunel, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGER Manevre pentru formarea trenului la depou, O.S.Vișeu, Copyright © Michael SCHNEEBERGERAdresa:
Legături:
Site realizat de: